KGO

KOSZTY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Informacja dla Klientów firmy Electronic International Commerce Sp. z o.o. dotycząca stawek kosztów gospodarowania odpadami (kgo), stanowiących składnik ceny sprzętu, będącego w ofercie handlowej w roku 2009, przeznaczonego dla gospodarstw domowych i określonego w klasyfikacji jako grupa 4, wyliczonych na podstawie masy urządzeń wprowadzonych do sprzedaży. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

Podstawa:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 9 grudnia 2008 r. - Art. 25

Firma EIC Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony rodowiska (GIOŚ) pod numerem EOOO1751W oraz posiada zawartą Umowę z Organizacją Odzysku, która przejęła od EIC obowiązki, wynikające z cytowanej powyżej Ustawy oraz przepisów wykonawczych. Stawki jednostkowego kgo za sztukę/zestaw sprzętu, nie będą umieszczane w fakturach VAT, lecz zawarte są w Załączniku do niniejszego pisma i będą bieżąco aktualizowane, stosownie do zmian w ofercie handlowej. Zawsze aktualny wykaz będzie publikowany m.in. w serwisie internetowym www.eic.com.pl.