Oracle Audio

W roku 1942, Igor Fiodorowicz Strawinski napisał w swoim mistrzowskim dziele zatytułowanym Poetyka muzyczna, że „nie wystarczy słuchać muzyki, należy ją również zobaczyć”. Te tak pełne prawdy słowa stanowią kwintesencję naszej filozofii: odtwarzać nagraną muzykę z jakością dźwięku, która przekazuje możliwie najbardziej realistycznie emocje i witalność, jakie wzbudza w nas muzyka. Naszym pragnieniem jest wydobycie całej muzycznej mocy Fryderyka Chopina czy Elgara Holsta oraz wprawienie w zachwyt sztuką tak istotną dla ludzkiego doświadczenia. Etymologicznie w słowie „Oracle”, znajdujemy grecką cząsteczkę „oraw”, co oznacza „patrz”. Technologie Oracle Audio ukierunkowane są na jeden cel: zapewnienie zarówno sercu, jak i umysłowi namacalną i nieporównywalną jakość dźwięku.

Począwszy od 1979 r. urządzenia marki Oracle Audio odpowiadają na oczekiwania tysięcy audiofilów na całym świecie. Chęć zaspokojenia tych oczekiwań motywuje nas do opracowywania awangardowych produktów, które nieustannie redefiniują granice możliwości technologicznych, zachowując przy tym estetykę godną najsłynniejszych melodii. Światowy sukces przypisujemy zaangażowaniu zespołu i zaufaniu, jakie audiofile mają do urządzeń marki Oracle Audio.

Oracle Audio Technologies
”The Fine Art Of Playing Music

Oracle Audio