Przewody zasilające

SYNTHESIS PowerCord
Synthesis
Kabel zasilający