Przewody gramofonowe

6NX-TSW-1010
Ortofon
Interkonekt gramofonowy
6NX-TSW-1010 R
Ortofon
Interkonekt gramofonowy
6NX‐TSW 1010 L
Ortofon
Interkonekt gramofonowy